Mietelauseet – Quotes

 

”Nauru on lyhin etäisyys kahden ihmisen välillä.”

”Laughter is the shortest distance between two people.”


– Victor Borge –


___________________________________________________________________________________

”Ihmisluonnon mukaista on ajatella viisaasti ja toimia järjettömästi.”

”It is human nature to think wisely and act foolishly.”

– Anatole France –

___________________________________________________________________________________

”Kukaan ei tahdo tulla miksikään, jokainen tahtoo jo olla jotakin.”

”Everybody wants to be somebody; nobody wants to grow.”

– Johann Wolfgang von Goethe –

___________________________________________________________________________________

”Elämän ylin onni on varmuus siitä,
että sinua rakastetaan sinun itsesi takia
– tai tarkemmin sanottuna itsestäsi huolimatta.”

”The greatest happiness of life is the conviction that we are loved
– loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.”

– Victor Hugo –

___________________________________________________________________________________

”Kerro aina totuus, se on helpoin muistaa.”

”Always tell the truth. It’s the easiest thing to remember.”

– David Mamet –

___________________________________________________________________________________

”Ihminen joka ei tee virheitä ei yleensä tee mitään.”

”The man who makes no mistakes does not usually make anything.”

– Edward John Phelps –

___________________________________________________________________________________

”He puhuvat eniten, joilla on vähiten sanottavaa.”

”They talk most who have the least to say.”

– Mathew Prior –

___________________________________________________________________________________

”Ainoastaan sydämellään näkee hyvin.
Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä.”

”It is only with the heart that one can see rightly;
what is essential is invisible to the eye.”

– Antoine de Saint-Exupéry –

___________________________________________________________________________________

”Kuka tahansa voi ottaa osaa ystävänsä vastoinkäymiseen,
mutta on oltava tosiaan yleväluonteinen
voidakseen ottaa osaa hänen menestykseensä.”

”Anyone can sympathize with the sufferings of a friend,
but it requires a very fine nature
to sympathize with a friend’s success.”

– Oscar Wilde –

___________________________________________________________________________________

”Kun ensimmäinen vauva nauroi ensimmäisen kerran,
nauru hajosi tuhansiksi siruiksi ja ne hyppelehtivät sinne tänne;
niin syntyivät keijukaiset.”

”When the first baby laughed for the first time,
the laugh broke into a thousand pieces and they went skipping about
and that was the beginning of faeries.”

– James Matthew Barrie –

___________________________________________________________________________________

”Pahin erehdys, minkä elämässään voi tehdä
on pelätä jatkuvasti, että tekee erehdyksen.”

”The greatest mistake you can make in life
is to be continually fearing that you will make one.”

– Elbert Hubbard –

___________________________________________________________________________________

”Lakkasin uskomasta joulupukkiin,
kun äitini vei minut katsomaan häntä tavarataloon
ja joulupukki pyysi nimikirjoitukseni.”

”I stopped believing in Santa Claus
when my mother took me to see him in department store,
and he asked for my autograph.”

– Shirley Temple –

___________________________________________________________________________________

”Ainoat ihmiset, jotka eivät koskaan epäonnistu ovat niitä,
jotka eivät koskaan yritä mitään.”

”The only people who never fail are those who never try.”

– Ilka Chase –

___________________________________________________________________________________

”Ihmisen todellisen luonteen mitta on se,
mitä hän tekisi, jos tietäisi
ettei kukaan saa sitä koskaan selville.”

”The measure of a man’s real character is
what he would do if he knew he could never be found out.”

– Thomas Macaulay –

___________________________________________________________________________________

”Hyödyttömin kaikista päivistä on se, jonka aikana et naura kertaakaan.”

”The most useless day of all is that in which we have not laughed.”

– Sebastian R. N. Champort –

___________________________________________________________________________________

”Toivo on hyvä aamiainen, mutta huono illallinen.”

”Hope is a good breakfast but a bad supper.”

– Sir Francis Bacon –

___________________________________________________________________________________

”Jos haluat olla ikuisesti onnellinen, ryhdy puutarhuriksi.”

”If you would be happy your whole life long, become a gardener.”

– Kiinalainen sananlasku ~ Chinese Proverb –

___________________________________________________________________________________

”Tulevaisuus kuuluu niille, jotka uskovat unelmiensa kauneuteen.”

”The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

– Eleanor Roosevelt –

______________________________________________________________________________________

”Elämä ilman vitsejä on kuin maantie ilman kahviloita.”

”Life without jokes is like a highway without no cafe’s.”

– Henri Pourrat –

___________________________________________________________________________________

”Älkää koskaan välittäkö siitä, mitä arvostelijat sanovat.
Muistopatsasta ei ole koskaan pystytetty arvostelijan kunniaksi.”

”Pay no attention to what the critics say;
there has never been a statue set up in honor of a critic.”

– Jean Sibelius –

___________________________________________________________________________________

”Kun sinulla on tiukka paikka ja kaikki menee pieleen,
ja juuri kun sinusta tuntuu, ettet jaksa enää hetkeäkään,
niin älä luovuta, koska vuorovesi on juuri silloin kääntymässä.”

”When you get into a tight place and everything goes against you,
till it seems as though you could not hang on a minute longer,
never give up then, for that is just the place and time that the tide will turn.”

– Harriet Beecher Stowe –

___________________________________________________________________________________

”Elämää voi ymmärtää vain taaksepäin,
mutta sitä on elettävä eteenpäin.”

”Life can only be understood backwards,
but it must be lived forwards.”

– Søren Kierkegaard –

___________________________________________________________________________________

”Uskokaa unelmiin, sillä niihin on piiloitettu ikuisuuden portti.”

”Trust the dreams, for in them is hidden the gate to eternity.”

– Kahil Gibran –

___________________________________________________________________________________

”Ihmiselle toisen ihmisen rakastaminen:
se on ehkä vaikein tehtävä, joka meille on uskottu,
äärimmäinen tehtävä, lopullinen koetin,
työ, johon verrattuna kaikki muu on pelkkää valmistautumista.”

”For one human being to love another;
that is perhaps the most difficult of all our tasks,
the ultimate, the last test and proof,
the work for which all other work is but preparation.”

– Rainer Maria Rilke –

___________________________________________________________________________________

”Onni on kuin perhonen,
joka takaa-ajettuna karkaa käsistäsi,
mutta istahtaa olkapäällesi, jos odotat hiljaa.”

”Happiness is like a butterfly which,
when pursued, is always beyond our grasp,
but if you will sit down quietly, may alight upon you.”

– Nathaniel Hawthorne –

___________________________________________________________________________________

”Jos jäät odottamaan sitä täydellistä hetkeä,
jolloin kaikki on vaaratonta ja varmaa,
saat ehkä odottaa turhaan.
Vuoret jäävät kiipeämättä ja kilpailut voittamatta
tai kestävä onni saavuttamatta.”

”If you wait for the perfect moment
when all is safe and assured,
it may never arrive.
Mountains will not be climbed, races won,
or lasting happiness achieved.”

– Maurice Chevalier –

___________________________________________________________________________________

”Tosi rakkaus on kuin kummitus,
kaikki puhuvat siitä, mutta harva on sen nähnyt.”

”True love is like ghost,
which everyone talks about and few have seen.”

– Francois de la Rochefoucauld –

___________________________________________________________________________________

”Kohteliaisuus tekee ihmiselle saman kuin lämpö vahalle.”

”Politeness is to human nature what warmth is to wax.”

– Arthur Schopenhauer –

___________________________________________________________________________________

”Minulla ei ole koskaan ollut murhetta,
jota tunnin kestävä lukutuokio ei olisi pystynyt karkottamaan.”

”I have never known any distress
that an hour’s reading did not relieve.”

– Charles de Montesquieu –

___________________________________________________________________________________

”Sydämellä on vaikuttimensa, joissa järjellä ei ole sijaa.”

”The heart has its reasons in which reason knows nothing.”

– Blaise Pascal –

___________________________________________________________________________________

”Maailman parhaat lääkärit ovat
tohtori Paasto, tohtori Hiljaisuus ja tohtori Huvitus.”

”The best doctors in the world are
Doctor Diet, Doctor Quiet and Doctor Merryman.”

– Jonathan Swift –

___________________________________________________________________________________

”Yksinäisyys on mukava kyläpaikka, mutta kehno paikka asumiseen”.

”Solitude: A good place to visit, but a poor place to stay.”

– Josh Billings –

___________________________________________________________________________________

”Se on kasvun paikka, kun ensimmäisen kerrat naurat – itsellesi.”

”You grow up the day you have the first real laugh – at yourself.”

– Ethel Barrymore –

___________________________________________________________________________________

”Rypyt ovat perinnöllisiä. Vanhemmat saavat niitä lapsistaan.”

”Wrinkles are hereditary. Parents receive their children.”

– Doris Day –

___________________________________________________________________________________

”Ihmisaivoissa on 12 miljardia solua.
Ja millainen työttömyys siellä usein vallitseekaan.”

”The human brain has 12 billion cells.
And what kind of unemployment out there often exists.”

– Jean Rostand –

___________________________________________________________________________________